Լովոն Քոչարյանը կապ ունի, ողջ իրականությունը Բացահայտվեց