Բացահայտվեց թե Հեղափոխությանը ինչ վտանգ է սպառնում