Հենց Հրաման լինի․ Դրանց Քիթ մռութները Կջանդեն, Արցախյան Պատերազմ